Δήμος Έδεσσας

Τουριστικό Αφιέρωμα στον Δήμο Έδεσσας
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Έδρα: Έδεσσα,η)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Άγιος Αθανάσιος,ο

Νέος Άγιος Αθανάσιος,ο

Άγιος Δημήτριος,ο

Άρνισσα,η

Δροσιά,η

Νέα Ξανθόγεια,τα

Ξανθόγεια,τα

Άνω Γραμματικόν,το

Κάτω Γραμματικόν,το

Ζέρβη,η

Παναγίτσα,η

Περαία,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα,η

Εκκλησιοχώριον,το

Καισαριανά,τα

Προάστιον,το

Άγρας,ο

Βρυτά,τα

Καρυδιά,η

Κερασέαι,αι

Μεσημέριον,το

Νησίον,το

Πλατάνη,η

Ριζάριον,το

Λύκοι,οι

Μαργαρίτα,η

Παλαιά Σωτήρα,η

Σαμάριον,το

Σωτήρα,η

Αγία Φωτεινή,η

Φλαμουριά,η