Δήμος Αιγιαλείας

Τουριστικό Αφιέρωμα στον Δήμο Αιγιαλείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Έδρα: Αίγιον,το)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Άγιος Νικόλαος,ο

Αίγιον,το

Σωτήρ,ο

Φωνησκαριά,η

Βαλιμίτικα,τα

Άγιος Ηλίας,ο

Δάφναι,αι

Διγελιώτικα,τα

Κουλούρα,η

Κούμαρης,ο

Αγία Άννα,η

Κουνινά,η

Μονή Πεπελενίτσης,η

Πελεκίστρα,η

Πετροβούνι,το

Άγιος Ιωάννης,ο

Άνω Μαυρίκιον,το

Κάτω Μαυρίκιον,το

Λάκκα,η

Μελίσσια,τα

Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών,η

Πυργάκιον,το

Παρασκευή,η

Άγιος Ανδρέας,ο

Άγιος Παντελεήμων,ο

Αχλαδέα,η

Κάτω Πτέρη,η

Μπουφούσκια,η

Πτέρη,η

Σελινούς,ο

Τέμενη,η

Χατζής,ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Διακοπτόν,το

Καλυβίτης,ο

Κερνίτσα,η

Λόφος,ο

Άνω Διακοπτόν,το

Πούντα,η

Ελαιών,ο

Μετόχιον,το

Τερψιθέα,η

Ελίκη,η

Καλαντέρι,το

Ζαχλωρίτικα,τα

Καθολικόν,το

Κερύνεια,η

Νέα Κερύνεια,η

Δερβένιον,το

Μαμουσιά,η

Σταυριά,η

Νικολαίικα,τα

Ριζόμυλος,ο

Ροδιά,η

Παραλία Τραπέζης,η

Τράπεζα,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Αιγείρα,η

Αιγαί,αι

Αλμυρός,ο

Λαμπινός,ο

Αμπελόκηποι,οι

Παλιοκάτωνα,τα

Πιμπαίϊκα,τα

Βελά,η

Εξοχή,η

Μοναστήριον,το

Όασις,η

Περιθώριον,το

Σελιάνα,η

Σινεβρόν,το

Κασάνεβα,η

Χρυσάνθιον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

Αρραβωνίτσα,η

Συνανιά,τα

Βουνόπυργος,ο

Δαμακίνιον,το

Άνω Ζήρια,η

Ζήρια,η

Κυανή Ακτή,η

Λαμπίριον,το

Ροδινή,η

Σαρκουνάς,ο

Καμάραι,αι

Μπούκα,η

Πεύκα,τα

Νέος Ερινεός,ο

Άνω Σαλμενίκον,το

Βοτένη,η

Κάτω Σαλμενίκον,το

Μονή Αγίας Ελεούσης,η

Νέο Σαλμενίκον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Αγία Βαρβάρα,η

Βουνάκιον,το

Ακράτα,η

Παλαιοσταφίδα,η

Πύργος,ο

Φούρνοι,οι

Άμπελος,η

Βαλιμή,η

Βούτσιμος,ο

Ζαρούχλα,η

Καλαμιάς,ο

Κάτω Ποταμιά,η

Ποταμίτικος Γιαλός,ο

Γκουμαίικα,τα

Κράθιον,το

Άνω Μεσορρούγι,το

Μεσορρούγιον,το

Σόλος,ο

Παραλία Πλατάνου,η

Αγρίδιον,το

Περιστέρα,η

Χαλκιάνικα,τα

Άνω Ποταμιά,η

Κορινθιακό Μπαλκόνι,το

Πλάτανος,ο

Τσιβλός,ο

Παραλία Ποροβίτσης,η

Ποροβίτσα,η

Συλιβαινιώτικα,τα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ροδοδάφνη,η

Άγιος Κωνσταντίνος,ο

Άλσος,το

Βερίνον,το

Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η

Γκραίκας,ο

Γρηγόρης,ο

Επταπίττα,η

Δημητρόπουλον,το

Άνω Δουκαναίικα,τα

Δουκαναίικα,τα

Κρήνη,η

Μικρόνι,το

Λάκκα,η

Λόγγος,ο

Μάγειρας,ο

Μυρόβρυση,η

Νεραντζιαί,αι

Σελιανίτικα,τα

Μερτίδιον,το

Τούμπα,η