Δήμος Ικαρίας

Τουριστικό Αφιέρωμα στον Δήμο Ικαρίας
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Έδρα: Άγιος Κήρυκος,ο)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Άγιος Κήρυκος,ο

Έξω Φάρος,ο

Θέρμα Λευκάδος,τα

Θέρμα,τα

Κάμπα,η

Καταφύγιον,το

Λαρδάδες,οι

Μαυράτον,το

Μαυρικάτον,το

Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός,η

Ξύλινο,το

Ξυλοσύρτης,ο

Οξέα,η

Τσουρέδες,οι

Φανάριον,το

Αγία Κυριακή,η

Κιόνιον,το

Μηλεωπόν,το

Μονοκάμπιον,το

Περδίκιον,το

Πλουμάριον,το

Βαρδαράδες,οι

Βαώνη,η

Λιβάδιον,το

Πλαγιά,η

Χρυσόστομος,ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ

Αρέθουσα,η

Κυπαρίσσι Αρεθούσης,το

Πέρα Αρέθουσα,η

Φοίνικας,ο

Ακαμάτρα,η

Δάφνη,η

Κοσοίκια,τα

Πετροπούλιον,το

Πλαγιά,η

Πλατάνι,το

Στελί,το

Αγία Κυριακή,η

Δεκάκια,τα

Δρούτσουλας,ο

Εύδηλος,ο

Κεραμείον,το

Κυπαρίσσιον,το

Ξανθή,η

Φύτεμα,το

Καραβόσταμον,το

Καλαμονάρι,το

Μαγγανίτης,ο

Αυλάκιον,το

Καλαμουρίδα,η

Κάμπος,ο

Κρεμαστή,η

Μάραθον,το

Πηγή,η

Στάβλος,ο

Φραντάτον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ

Άγιος Δημήτριος,ο

Αρμενιστής,ο

Βρακάδες,οι

Καρές,οι

Κάτω Ράχες,οι

Κουνιάδοι,οι

Μαυριαννός,ο

Νάνουρας,ο

Ξήντα,τα

Προεσπέρα,η

Προφήτης Ηλίας,ο

Τσακάδες,οι

Χριστός,ο

Άγιος Παντελεήμων,ο

Άγιος Πολύκαρπος,ο

Γιαλισκάριον,το

Καστανιές,οι

Κατω Λομβαρδάδες,οι

Λαψαχάδες,αι

Λομβαρδάδες,οι

Μανδριά,τα

Μονή Μουντέ,η

Αμάλον,το

Βουδαντάδες,οι

Κάλαμος,ο

Καρκινάγριον,το

Λαγκάδα,η

Πέζιον,το

Τραπάλον,το