Δήμος Πρέβεζας

Τουριστικό Αφιέρωμα στον Δήμο Πρέβεζας
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Βράχος,ο

Λυγιά,η

Παραλία,η

Εκκλησιές,οι

Καμαρίνα,η

Προφήτης Ηλίας,ο

Κανάλιον,το

Καστροσυκιά,η

Μάζιον,το

Νέα Θέσις,η

Πήδημα Κυράς,το

Κρυοπηγή,η

Κάτω Μυρσίνη,η

Μεγαδένδρον,το

Μυρσίνη,η

Νέα Σαμψούς,η

Αρχάγγελος,ο

Νέα Σινώπη,η

Κάτω Ριζά,τα

Ριζά,τα

Χειμαδιόν,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

Λούρος,ο

Άνω Ράχη,η

Βρυσούλα,η

Άνω Κοτσανόπουλον,το

Κάτω Κοτσανόπουλον,το

Νέον Σφηνωτόν,το

Κάτω Ρευματιά,η

Ρευματιά,η

Αλώνι,το

Κοντάτες,οι

Σκιαδάς,ο

Στεφάνη,η

Τρίκαστρον,το

Νέος Ωρωπός,ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Άγιος Θωμάς,ο

Καλαμίτσι,το

Νεοχώριον,το

Πρέβεζα,η

Ψαθάκι,το

Άγιος Νικόλαος,ο

Μιχαλίτσιον,το

Μύτικας,ο

Μάζωμα,το

Νικόπολις,η

Φλάμπουρα,τα